Paranormale Kinderen: Deel 1

Over paranormaliteit bij kinderen

Ik kom wekelijks kinderen tegen die dingen zien en horen: vaak overleden opa’s en oma’s, maar ook andere verschijningen. Daardoor zijn ze bang om in hun kamer te zijn en hebben ze veel slaapproblemen. Ouders denken dan dat hun kind paranormaal is. Toch zijn kinderen die verschijningen zien, niet per definitie allemaal paranormaal. Laatst sprak ik een jongetje dat ’s nachts steeds jongens door zijn kamer zag lopen, door hen aan de haren werd getrokken en van bed af werd geduwd. Iets dergelijks heb ik als kind nooit meegemaakt, en kinderen die paranormaal zijn, kennen dit ook niet. Paranormaliteit is juist een soort energieveld van liefde en warmte. Na goed met dat jongetje gesproken en naar hem gekeken te hebben, bleek hij een enorme outcast op school en ernstig geplaagd. Dat zette hij om in beelden waardoor hij ’s nachts hetzelfde beleefde als overdag. Zijn ouders waren zich niet van het pesten bewust. Toen het pesten werd aangepakt, verdwenen alle beelden.

Paranormaliteit is ook overal. Als een kind zegt: in mijn slaapkamer staat een man, en bij papa en man niet, zeg ik: als het iets paranormaals is, zou die man overal staan, ook bij papa en mama. Een ziel is overal. Wel is zoiets voor mij een teken dat een kind zich niet veilig voelt op de eigen slaapkamer: voor mij een soort baarmoeder van het kind. Het kind heeft dan mogelijk een beschadiging, of een bepaald soort angst. Je kunt dan beter kijken of wat er speelt dat die beschadiging of angst veroorzaakt. Dat kan van alles zijn, zware dingen als pesten, maar ook meer onschuldige zaken.

Bij paranormaliteit zijn zintuigen wat zwaarder ontwikkeld dan bij andere mensen. Net als bij een dier dat in het oerwoud leeft en het met zijn zintuigen moet redden, zodat hij bijvoorbeeld op vijf kilometer afstand al gevaar ruikt. Als ouder heb je snel door als je kind echt buitenzintuigelijke is. Je kind zegt dan heel concreet dingen die daarna gebeuren. Of heel expliciet dingen die in het verleden speelden, maar zonder dat hij of zij daar ooit iets over heeft gehoord. Zoals dat jongetje dat tegen mij zei: je vader heette Jaap en hij rookte sigaren. Het klopte precies.