Paranormaliteit bij kinderen moet je altijd serieus nemen. Wuif het niet weg, dat kan schade berokkenen bij het kind. Mijn ouders dachten dat ik gek was, daardoor heb ik vervolgens verschillende psychologen en psychiaters gezien. Praat ook met je kind en kijk wat voor toegevoegde waarde de paranormaliteit voor het kind zelf heeft. Het is een extra hulpmiddel: je kind kan er anderen mee helpen, en tegelijkertijd weet hij of zij bij iedereen wat voor vlees het in de kuip heeft.


Er is niet veel aan de hand met een paranormaal kind. Ga er mee om als een gegeven, dat is het voor het kind ook; hij of zij weet niet beter. Maak er dus geen toestand van. En exploiteer je kind ook niet door het tegen andere mensen dingen te laten zeggen. Maak er geen kermisattractie van. Dan forceer je iets heel natuurlijks.


Kinderen die echt paranormaal zijn, hebben er geen last van in de zin van dat ze ’s nachts niet kunnen slapen en het uitschreeuwen van ellende. Die vinden het eerder vermoeiend omdat ze de hele dag door extra waarnemen en energie oppikken en dus constant bezig zijn met hun omgeving. Een medium kan die kinderen leren hoe ze dat kunnen aan- en uitzetten. Hoe ze hun paranormaliteit kunnen minderen of meerderen.


Maar kijk uit naar welk medium je toegaat: maar weinig mediums zijn goed. Vind iemand die echt concrete dingen vertelt, het beste doe je dat via mond op mond reclame.


Nog een tip tot slot: als je kind iets concreets zegt, hoeft het niet gelijk paranormaliteit te zijn. Het kan ook toeval zijn of een instinct; een waarschuwing. Eigenlijk zijn we allemaal dieren. Als volwassene staan we al ver van onszelf af – we zijn ‘overgecomputeriseerd’, maar kinderen hebben nog dat zuivere, dat gevoelige. Daardoor kunnen ze zonder filters openstaan voor iedere indruk. Laat dat zijn beloop. Ook dit is heel normaal.’Over paranormaliteit bij kinderen


Ik kom wekelijks kinderen tegen die dingen zien en horen: vaak overleden opa’s en oma’s, maar ook andere verschijningen. Daardoor zijn ze bang om in hun kamer te zijn en hebben ze veel slaapproblemen. Ouders denken dan dat hun kind paranormaal is. Toch zijn kinderen die verschijningen zien, niet per definitie allemaal paranormaal. Laatst sprak ik een jongetje dat ’s nachts steeds jongens door zijn kamer zag lopen, door hen aan de haren werd getrokken en van bed af werd geduwd. Iets dergelijks heb ik als kind nooit meegemaakt, en kinderen die paranormaal zijn, kennen dit ook niet. Paranormaliteit is juist een soort energieveld van liefde en warmte. Na goed met dat jongetje gesproken en naar hem gekeken te hebben, bleek hij een enorme outcast op school en ernstig geplaagd. Dat zette hij om in beelden waardoor hij ’s nachts hetzelfde beleefde als overdag. Zijn ouders waren zich niet van het pesten bewust. Toen het pesten werd aangepakt, verdwenen alle beelden.


Paranormaliteit is ook overal. Als een kind zegt: in mijn slaapkamer staat een man, en bij papa en man niet, zeg ik: als het iets paranormaals is, zou die man overal staan, ook bij papa en mama. Een ziel is overal. Wel is zoiets voor mij een teken dat een kind zich niet veilig voelt op de eigen slaapkamer: voor mij een soort baarmoeder van het kind. Het kind heeft dan mogelijk een beschadiging, of een bepaald soort angst. Je kunt dan beter kijken of wat er speelt dat die beschadiging of angst veroorzaakt. Dat kan van alles zijn, zware dingen als pesten, maar ook meer onschuldige zaken.


Bij paranormaliteit zijn zintuigen wat zwaarder ontwikkeld dan bij andere mensen. Net als bij een dier dat in het oerwoud leeft en het met zijn zintuigen moet redden, zodat hij bijvoorbeeld op vijf kilometer afstand al gevaar ruikt. Als ouder heb je snel door als je kind echt buitenzintuigelijke is. Je kind zegt dan heel concreet dingen die daarna gebeuren. Of heel expliciet dingen die in het verleden speelden, maar zonder dat hij of zij daar ooit iets over heeft gehoord. Zoals dat jongetje dat tegen mij zei: je vader heette Jaap en hij rookte sigaren. Het klopte precies.


Paranormale Kinderen

Home Over Liesbeth Paranormale Kinderen Reading / Huisbezoek contact